Fra underskudssprog til overskudssprog…

Den værdsættende samtale – Appreciative Inquiry.

Læs en introducerende artikel om forandringsmetoden Appreciative Inquiry (pdf-fil).

Slip anerkendelsen løs – den værdsættende samtale

Sammen med Birgitte Frandsen holder jeg kurser i Appreciative Inquiry, den anerkendende undersøgelse. AI er forankret i socialkonstruktionismen og den systemiske forståelse.

I en organisation/på en arbejdsplads er AI én måde at skabe positive forandringer ved at sætte fokus på vores forestillinger og drømme om, hvordan tingene kunne være. Vi faciliterer gruppeprocesser, så drømme bliver virkelighed.

Socialpsykiatrien, Høje-Taastrup Kommune:

’Slip anerkendelsen løs’

Tænk på et dyr. Dette dyr skal ikke være en elefant. Dette dyr, som ikke er en elefant, har en farve, som ikke er lyserød. Tænk nu på dette dyr, som ikke er en elefant, og som ikke er lyserød. Hvilket dyr tænker du på?

Det sprog, vi bruger, er med til at skabe den virkelighed, vi ønsker. Dét er udgangspunktet i Appreciative Inquiry.

Sprog er også handling. Handlinger eller hændelser foregår også uden sprog. I teambuilding inddrager vi somme tider Michael fra Teambeat, som ’trommer os sammen’ uden sprog, vi lærer at lytte og samordne vores handlinger.

(www.teambeat.dk)

Kontakt mig for at høre mere om den værdsættende samtale – Appreciative Inquiry.